Dokonuj wpisów i zmian szybko i zgodnie z prawem w Rejestrze Transparentności

Rejestracja w Rejestrze Transparentności jest obowiązkowa dla GmbH, UG i innych form prawnych. Brak rejestracji grozi karą do 100 000 €.

Ustawodawca nakłada na Ciebie obowiązek zgłoszenia Twojej spółki oraz jej ekonomicznie uprawnionych w Rejestrze Transparentności i utrzymania tych informacji na bieżąco.
FORIS, jako Twój kompetentny partner, zajmuje się bezpieczną prawnie i bezproblemową rejestracją oraz stałą opieką nad Twoją firmą w Rejestrze Transparentności, tak jak już zrobił to dla ponad 1000 innych firm.

Rozpocznij kreator rozwiązań Zarejestruj się teraz
Unstimmigkeitsmeldung

Rejestracja nowo założonej lub istniejącej firmy w Rejestrze Transparentności

Od 2021 roku rejestracja w Rejestrze Transparentności jest obowiązkowa dla GmbH, UG i innych form prawnych. Czy jeszcze tego nie zrobiłeś? W takim razie działaj teraz i dokonaj rejestracji szybko i zgodnie z prawem przy naszej pomocy.

Aufforderung zur Eintragung

(Częste) Modyfikowanie istniejącego wpisu w Rejestrze Transparentności

Nieaktualne lub błędne dane w Rejestrze Transparentności nie są już problemem dla nas.
Dodatkowo możesz nas zlecić, abyśmy przejęli na siebie ustawowe obowiązki zapewnienia bieżącej poprawności danych ekonomicznie uprawnionych w Twoim imieniu.

Meldung bei Neugründung

Uzyskanie wyciągu z Rejestru Transparentności

Bank, doradca podatkowy, notariusz lub inne instytucje żądają wyciągu z wpisu Twojej firmy w Rejestrze Transparentności. Nie masz go?
Pozyskamy go dla Ciebie, bez konieczności rejestracji w Rejestrze Transparentności.

Nie czekaj dłużej z zarejestrowaniem się w Rejestrze Transparentności, działaj teraz! Termin ustawowy upłynął już pod koniec czerwca 2021 roku. Tylko szybkie uzupełnienie rejestracji pozwoli uniknąć wysokich kar.

Korzyści: szybkość działania

Sprawa załatwiona w zaledwie 5 minut

Państwo uzupełniają online dane dot. Państwa spółki i w prosty sposób przesyłają nam te informacje celem dokonania wpisu.

Korzyści: niezawodność i specjalistyczna wiedza

Niezawodność i specjalistyczna wiedza

FORIS starannie kontroluje Państwa dane pod kątem kompletności, aby ostatecznie bez obaw wprowadzić je do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zapewniamy wsparcie także w przypadku ewentualnych zmian.

Korzyści: bez konieczności posiadania wiedzy prawniczej

Bez konieczności posiadania wiedzy prawniczej

Nie muszą Państwo posiadać szczegółowej wiedzy na temat Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Mogą Państwo po prostu zdać się na nasze wieloletnie doświadczenie.

Sprawdzenie obowiązku zgłoszenia

Czy na mojej spółce ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Mogą Państwo błyskawicznie uzyskać odpowiedź, odpowiadając na poniższe pytania:

Narzędzie do Rozwiązań

Jaki jest odpowiedni produkt (-paczka) dla moich wymagań?

Wystarczy wybrać w naszym Narzędziu do Rozwiązań tematy, które są dla Ciebie istotne, a następnie odpowiedzieć na trzy pytania.

Nasze Usługi

Pierwsze zgłoszenie Państwa firmy do rejestru przejrzystości

Przejmiemy dla Państwa konieczne zgłoszenie do rejestru przejrzystości - szybko i łatwo, nawet po upływie terminu zgłoszeń.

 • Zbierają Państwo swoje dane w sposób prosty i zgodny z prawem (dla maksymalnie 3 uprawnionych podmiotów gospodarczych)
 • Nie są wymagane żadne prawnicze uprzednie doświadczenia z Państwa strony
 • Załatwione w zaledwie 5 minut dzięki naszej usłudze online
 • Przekazujemy Państwa dane bezpiecznie i po wcześniejszej weryfikacji
 • Otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie zgłoszenia
 • Na życzenie włącznie z wyciągiem z rejestracji (np. dla banków)

Jednorazowa opłata tylko 99€*
(z wyciągiem 129€*)

Zarejestruj się samodzielnie teraz

Wolą Państwo wsparcie?
Z pomocą doradcy, tylko 168€* jednorazowo
(z wyciągiem 198€*)

Zatrudnij doradcę teraz
*dodatkowo obowiązujący VAT

Zmiana danych w rejestrze przejrzystości

Przejmujemy dla Ciebie niezbędną zmianę danych w rejestrze przejrzystości, abyś mógł spełnić swoje obowiązki aktualizacyjne.

 • Prosto i zgodnie z prawem rejestruj swoje dane do zmiany (do 3 uprawnionych do korzystania z zysków)
 • Nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności prawne z Twojej strony
 • Zrobione w zaledwie 5 minut dzięki naszej usłudze online
 • Przenosimy Twoje dane bezpiecznie i po wcześniejszej weryfikacji
 • Otrzymasz oficjalne potwierdzenie zarejestrowania
 • Na życzenie wraz z wyciągiem z rejestracji (np. dla banków)

Jednorazowo tylko 99€*
(z wyciągiem 129€*)

Teraz zmień samodzielnie

Wolisz wsparcie?
z pomocą doradcy
jednorazowo tylko 168€*
(z wyciągiem 198€*)

Teraz zatrudnij doradcę
*dodatkowo obowiązujący VAT

Wyciąg z Rejestru Transparentności

Przeglądanie Rejestru Transparentności i uzyskiwanie wyciągu jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Jako Twój partner usługowy, załatwiamy dla Ciebie niezbędne kroki, bez konieczności rejestracji w Rejestrze Transparentności, i przesyłamy Ci wyciąg drogą mailową.

 • Prosto rejestrujesz dane związane z odpowiednią firmą
 • Załatwione w zaledwie 2 minuty dzięki naszej usłudze online
 • Zażądamy wyciągu
 • Otrzymasz oficjalny wyciąg z rejestru

Jednorazowa opłata tylko 79€ (plus VAT)

Złóż teraz wniosek o wyciąg

Ciągła opieka nad danymi w rejestrze przejrzystości z funkcją przypomnień i dostępem online

Zapewnimy trwałe zabezpieczenie prawne Twojej firmy.

 • Pierwsze wpisanie do rejestru przejrzystości (jeśli konieczne, można dodać)
 • Do trzech wyciągów rocznie na firmę
 • Ciągła opieka i modyfikacja danych
 • Funkcja przypomnienia do aktualizacji
 • plus narzędzie FORIS Connect:

  • Bezpośredni dostęp do wszystkich bieżących danych, schematów organizacyjnych, listy Excel z historią aktywnych i nieaktywnych beneficjentów gospodarczych, złożonych zaświadczeń i wyciągów
  • Kontrola konta dla wielu użytkowników po stronie klienta
  • Przejrzystość zgodnie z wymaganiami zgodności, w razie potrzeby można rozszerzyć o odwzorowanie struktur udziałowych

rocznie i na firmę 99€ (plus VAT)

Zarezerwuj teraz bezpieczeństwo

VISAMastercardGiroPayAmerican ExpressApple PayGoogle PayGoogle PayRechnung

FORIS AG
Setki firm już samodzielnie i sprawnie przeszły przez nasz proces. Jeśli jednak masz wątpliwości co do identyfikacji swoich beneficjentów rzeczywistych, możesz poprosić naszych konsultantów o pomoc. Jesteśmy tu, aby cię wesprzeć.
Thorsten Schmidt, Manager Tax & Legal FORIS AG

Jak FORIS przetwarza Twoją rejestrację w Rejestrze Przejrzystości

Ustalanie

Ustalanie

Najpierw ustalasz rzeczywistego właściciela lub właścicieli twojej firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy lub czujesz się niepewnie w tej sprawie, chętnie ci pomożemy osobiście.

Zlecenie

Zlecenie

W zaledwie kilka minut wypełnisz formularz rejestracyjny ze wszystkimi niezbędnymi danymi i zleć FORIS wpis. Resztą zajmiemy się my.

Sprawdzanie & Zapisywanie

Sprawdzanie & Zapis

Sprawdzamy, czy dostarczone przez Ciebie dane są kompletne, rejestrujemy dane Twojej firmy i dane rzeczywistych właścicieli w Rejestrze Przejrzystości (i na życzenie również składamy wniosek o wyciąg).

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Potwierdzamy udaną rejestrację oficjalnym dokumentem z Rejestru Przejrzystości (tzw. powiadomienie o wpisie).

Opieka na życzenie

Opieka na życzenie

Na życzenie zajmujemy się ciągłą ochroną aktualności danych i rozpatrywaniem ewentualnych zgłoszeń niezgodności także po dokonaniu rejestracji.

Często zadawane pytania

Usługa dokonywania wpisów w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – na czym to polega

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to centralna baza danych działająca w Niemczech, rejestrująca i udostępniająca informacje o wszystkich beneficjentach rzeczywistych wszystkich spółek objętych odpowiednim obowiązkiem. Beneficjenci rzeczywiści to osoby fizyczne sprawujące rzeczywistą kontrolę nad spółką (np. posiadają ponad 25% udziałów lub akcji albo praw głosu) albo będące jej właścicielami. Rejestr ma za zadanie zapewnić transparentność przeciwdziałającą procederowi prania brudnych pieniędzy oraz utrudniającą ten proceder. Podstawa prawna prowadzenia rejestru zawarta jest w niemieckiej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (GwG).
Zgodnie z ustawodawstwem przede wszystkim wszystkie spółki zarejestrowane w niemieckim rejestrze handlowy mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych. Nie ma przy tym znaczenia branża, zakres działalności czy inne kryteria. Na spółkach założonych przed 01.08.2021 r. w zależności od formy prawnej spoczywa obowiązek pierwszego zgłoszenia dopiero od 31.03.2022 r., natomiast w przypadku młodszych spółek ten obowiązek ma zastosowanie już od 01.09.2021 r.
W terminie do 30.06.2022 r. przedsiębiorstwa miały obowiązek dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, aby uniknąć grzywny. W przypadku niedochowania tego terminu należy jak najszybciej zgłosić spółkę. To oczywiście nadal możliwe i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ani wniosków. Nie warto więc zwlekać. Można uniknąć kar w wysokości do 100 000 €. FORIS pomoże Państwu w szybki i poprawny sposób dokonać zgłoszenia.
W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia należy liczyć się z dotkliwymi karami pieniężnymi. W zależności od konkretnej sytuacji mogą one sięgnąć 100 000 €, a w przypadku umyślnego niedopełnienia obowiązków – mogą wynieść nawet 150 000 €. To samo dotyczy podania niepoprawnych danych. W przypadku niezgodności danych należy dodatkowo liczyć się z tzw. zawiadomieniem o rozbieżności, na które należy w krótkim czasie zareagować, aby uniknąć nałożenia kar pieniężnych.
Należy pamiętać, że prawomocne (a więc takie, których nie można już zaskarżyć) decyzje o nałożeniu kary pieniężnej publikowane są na stronie internetowej Federalnego Urzędu Administracji [Bundesverwaltungsamt] (decyzje o nałożeniu kar pieniężnych) (tzw. „naming and shaming”), z czym mogą wiązać się negatywne konsekwencje dla reputacji Państwa przedsiębiorstwa.
Oczywiście mogą Państwo sami uwierzytelnić się na stronie internetowej Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, założyć konto i wprowadzić tam swoje dane. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych.
Nie całkiem! Zgodnie z wymogami konieczne jest zapewnienie aktualności danych w bazie danych Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmiany należy koniecznie wprowadzać „niezwłocznie”. Nie wolno tego zlekceważyć, ponieważ można zostać ukaranym grzywną. Ponadto w ubiegłych tygodniach zauważyliśmy rosnącą liczbę wysyłanych zawiadomień o rozbieżności, na które należy zareagować w możliwie krótkim czasie. Dlatego w ramach naszego indywidualnego pakietu usług zapewniamy stałą dbałość o aktualność danych i natychmiastowe reakcje na zawiadomienia o rozbieżności. Dodatkowo w razie potrzeby dokonujemy zmian we wpisie.

O nas

Dla nas wolność – również ekonomiczna – stanowi podstawę sukcesu przedsiębiorczego. Dzięki naszym usługom finansowym prawnym wspieramy naszych klientów w ich niezależności i zdolności do działania, pozwalając im w pełni skoncentrować się na zadaniach przedsiębiorczych i poczuć potrzebną do tego pewność. Łączymy od ponad dwóch dekad wiedzę prawniczą i finansową, aby zapewnić bezpieczne doradztwo i niezawodne wsparcie za pomocą naszych ekspertów. Dzięki naszej kompleksowej usłudze zapewniamy, że Państwa firma może działać zgodnie z prawem i odnosić sukcesy. Ponad 1200 zadowolonych klientów już ufa naszej kompetencji.

FORIS AG
Rejestracja

> 1200

Zapisy do rejestru przejrzystości

Doświadczenie

> 3 Lata

Doświadczenie

Zadowoleni Klienci

> 1200

Zadowoleni Klienci

Spółki zależne

> 50

Spółki zależne

FORIS AG

© 2024 FORIS AG. All rights reserved

VISAMastercardGiroPayAmerican ExpressApple PayGoogle PayGoogle PayRechnung

Ochrona danych | Nota prawna